Condicions de venda

A través del seu LLOC WEB; https://www.lapetita.com,  de, WORDSINPROGRESS, SL, en endavant, La Petita, l’administrador de la pàgina  web. Degut al contingut i la finalitat del LLOC WEB, les persones que vulguin informació o adquirir els productes oferts en aquesta web, hauran registrar-se en el formulari de, USUARIS/CLIENTS, el qual s’adquireix completant el formulari de, REGISTRE, les seves dades seran incorperades en un fitxer automatitzat  per la seva protecció per a l’aplicació de l’article, 13, del Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, del Parlament i Consell d’Europa, del, 27 d’abril de 2016, i la LOPDGDD-3/2018, de 5 de desembre, la  Directiva 2011/83/UE, sobre els drets dels consumidors, de la Llei aplicable al Comerç Electrònic, 34/2002, LSSI-CE, i la  Llei 3/2014, de 27 de març, Defensa dels Consumidors i Usuaris.

En atenció al l’article, 6, apartat, f, del RGPD-UE-2016/679, i la LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, en el seu article, 7,  exposa que els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de les seves dades personals, en particular quan l’interessat sigui un menor de 14 anys, que no poden prestar el seu consentiment per que un comerç online reculli les seves dades personals, sent els seus representants legals  (pares o tutors) qui poden fer-ho en el seu nom, llevat quan el menor tingui com a mínim, 16 anys, que serà lícit el seu consentiment.

 

1.INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE DE VENDA.

Les descripcions dels articles exposats al LLOC WEB, es realitzen als llistats de productes.

El LLOC WEB: https://www.lapetita.com, de la que és Administrador, La Petita, de la venda online d’una col·lecció de llibres especialitzats en literatura infantil i juvenil.

Per a  La Petita, cada usuari d’aquesta web,  és un  potencial client que es mereix que els nostres productes estiguin a l’alçada de les seves expectatives.  

2. PREUS DELS PRODUCTES I ENVIAMENTS.

Els preus exposats que s’indiquen a través del LLOC WEB, inclouen l’IVA en els seus productes i, el preu dels enviaments dependrà de la quantitat i distància, el qual quedarà reflectida en el moment de l’acceptació de la compra en l’apartat LA MEVA CISTELLA.

3. FORMALITZACIÓ DE COMANDES

Una vegada formalitzada la comanda, és a dir, amb l’acceptació de les condicions de venda i condicions d’ús i la confirmació del procés de compra en l’apartat LA MEVA CISTELLA, l’administrador de la pàgina Web, https://www.lapetita.com,  sempre enviarà un avís o correu electrònic al USUARI/CLIENT, confirmant els detalls dels productes adquirits.

4. FORMA DE PAGAMENT

El USUARI/CLIENT, pagarà en el moment que realitza la comanda del producte. El comprovant de compra o serveis i/o gestions que correspon a la comanda o demanda feta i es podrà visualitzar en el LLOC WEB, a la secció de clients.

El USUARI/CLIENT, haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant sistema de pagament amb targeta de crèdit o dèbit; VISA, MASTERCARD, i ALTRES o TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA.

Els pagaments realitzats per transferència bancària, no s’acceptarà la comanda fins la confirmació del cobrament.

El USUARI/CLIENT, haurà de notificar a l’administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el sistema de pagament que utilitzada, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible per a que l’administrador pugui realitzar les gestions oportunes.

5. LLLOC D’ENTREGA, TERMINIS I PÈRDUES:

Segons el destí s poden utilitzar diverses modalitats o mètodes d’enviament, cada modalitat i cada destí tenen uns temps d’enviament que s’especifiquen al procés de confirmació de la comanda a la descripció de cada producte, el temps d’entrega habitual per Missatger serà de 24 a 48 hores, per Correus serà de 72 hores, aproximades i s’indiquen en dies hàbils, encara que un retard en el subministrament no serà motiu de penalització.

L’administrador de la pàgina web no serà responsable pels errors causats en l’entrega quan la adreça d’entrega introduïda per l’USUARI/CLIENT, al formulari de comanda no s’ajusti a la realitat o hagin sigut omesos.

Els terminis poden variar per raons logístiques o de força major. En casos de retards en les entregues, l’administrador de la pàgina web informarà als seus USUARIS/CLIENTS, en quant tingui coneixement d’aquests.

Cada entrega es considera efectuada a partir del moment en que es posa el producte a disposició de l’USUARI/CLIENT, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de missatgeria o Correus.

No es consideraran retards en l’entrega aquells casos en que la comanda hagi sigut posada a disposició de l’USUARI/CLIENT, per part del repartidor dins del termini i no hagi pogut ser entregat per causa imputable al USUARI/CLIENT.

Quan la comanda surti de la nostra empresa se li enviarà un correu electrònic notificant que la seva comanda ha sigut acceptada i està sent enviada pel sistema de missatgeria.

5.1. DADES D’ENTREGA, ENTREGUES NO REALITZADES I PÈRDUES DEL PRODUCTE.

Si en el moment de l’entrega l’USUARI/CLIENT, es troba absent, el repartidor deixarà un comprovant indicant com procedir per recollir la comanda. L’administrador de la pàgina web contracta com part del servei d’entrega a empreses de missatgeria, Correus i altres sistemes que  garantiran que l’entrega es produeixi.

Si passats 7, dies hàbils, després de la sortida a repartiment de la comanda no s’ha concertat l’entrega, l’USUARI/CLIENTE, haurà posar-se en contacto amb l’administrador de la pàgina web.

En caso de que l’USUARI/CLIENT, no procedeixi així, passats els dies hàbils que tenen estipulats els repartidors, des de la sortida a repartiment del comanda, aquest serà retornat, i l’USUARI/CLIENT, haurà de fer-se càrrec de les despeses d’enviament i retorn de la comanda, així como de les despeses de gestió associades.

Si el motiu pel que no s’ha pogut realitzar l’entrega, és la pèrdua  de la comanda, La Petita, iniciarà una investigació, que retardarà l’entrega de la comanda, circumstancia que l’administrador d’aquesta web, solucionarà amb el client.

5-2.DILIGÈNCIA EN L’ENTREGA.

L’USUARI/CLIENTE, haurà comprovar el bon estat de la comanda davant del repartidor que, per compte de l’administrador de la pàgina web, realitzi l’entrega del producte sol·licitat. Si, posteriorment, una vegada revisats els productes, l’USUARI/CLIENT, detecta qualsevol incidència com indicis d’haver sigut manipulat o qualsevol desperfecte causat en aquest per l’enviament, aquest es compromet a comunicar-ho ho abans possible a l’administrador de la pàgina web, via correu electrònic:  Info@lapetita.com,    o al telèfon; +34 93 188 24 56.

6. DEVOLUCIÓ

6.1. PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ:

Tots els productes comprats a la pàgina web de l’administrador es podran retornar y reemborsar, sempre que l’USUARI/CLIENTE, comuniqui a l’administrador la seva intenció de retorn de producte/s adquirit/s en el menor temps possible, des de la recepció del producte, i si procedeix a la devolució del producte, el termini serà de 14 dies des del moment de la comunicació a la devolució.

L’administrador de la pàgina web només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

  • El producte ha d’estar en el mateix estat en que es va entregar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetat original.
  • L’enviament ha de fer-se fent servir la mateixa caixa o embolcall en el que ha sigut rebut per a protegir el producte.
  • Pel supòsit de que no es pugui fer amb l’embolcall amb el que es va entregar, l’USUARI/CLIENT, l’haurà de retornar en un embolcall protector per que el producte arribi a l’entitat de l’administrador de la pàgina web amb las màximes garanties possibles per la seva revisió.
  • Devolució dels diners, si ho desitja, en articles no comandes expressament fora de catàleg o en un val que podrà canviar l’import del mateix, en el seu moment per un altre llibre que desitgi.

Si el motiu de la devolució és imputable a l’administrador de la pàgina web (el producte és incorrecte o incomplet, no és el que s’havia demanat, etc.), l’import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre, el cost de les despeses de devolució seran a càrrec de l’USUARI/CLIENT.

Per a procedir amb una devolució, s’han seguir els següents passos:

  • Haurà d’Informar ho abans possible en dies hàbils a l’entrega, i indicar que el producte vol ser retornat. La informació es pot fer via telefònica, +34 93 188 24 56, o al correu electrònic; info@lapetita.com.   
  • L’administrador de la pàgina Web informarà a l’USUARI/CLIENT, de l’adreça a la que s’ha d’enviar el producte.
  • L’USUARI/CLIENT, ha de retornar els productes pel mateix sistema que se li va entregar l’enviament, missatger, Correus o altres sistemes. La devolució la pagarà l’USUARI/CLIENT.
  • L’administrador de la pàgina web, accepta i tracta las devolucions en l’empara de las Lleis locals, la Directiva de la UE i les Lleis Internacionals pels consumidors.

7. REEMBORAMENT AL USUARI/CLIENT

Únicament en el cas de que el servei entregat físicament sigui defectuós o incorrecte, l’administrador de la pàgina web reemborsarà també al USUARI/CLIENTE, les despeses  corresponents.

L’administrador de la pàgina web gestionarà l’ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar pel pagament. L’aplicació de la devolució al compte o targeta del USUARI/CLIENT dependrà del sistema de pagament i l’entitat emissora.

 

8. POLÏTICA DE PRIVACITAT

WORDSINPROGRESS, SL, (La Petita), informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, per que l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça: MARIÀ AGUILÓ, 115, Codi Postal: 08005, Localitat: BARCELONA, Província: BARCELONA, Correu electrònic: info@lapetita.com,   aportant fotocopia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.